STV GROUP převzala obchodní zastoupení společnosti BENELLI ARMI SpA

STV GROUP a.s. v roce 2022 převzala obchodní zastoupení kompletního portfolia produktů společnosti BENELLI ARMI SpA. To se týká nejenom prodeje brokovnic značky Benelli pro zákazníky z řad ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a dalších silových složek, ale i dodávek náhradních dílů či poskytování servisu pro brokovnice Benelli pro tyto složky.

STV GROUP podpořila sbírku Vojenského fondu solidarity ke Dni válečných veteránů

Již tradičně podpořila společnost STV GROUP sbírku Vojenského fondu solidarity ke Dni válečných veteránů. Ten se každoročně slaví 11. 11. v upomínce na ukončení první světové války (podpis příměří mezi zeměmi Dohody a Německem 11. 11. 1918 v 11 hodin). Jeho symbolem je červený vlčí mák. Právě vlčí máky totiž pokrývaly pole západní fronty, a právě o nich napsal vojenský chirurg John McCrae báseň Na flanderských polích, kterou vzpomíná na padlé spolubojovníky.

Šek na 50 000 Kč jsme předali paní brigádní generálce Lence Šmerdové v závěru sbírky dne 1. 12. 2022.

Na Dnech NATO 2022 v Ostravě jsme představili vozidlo FLYER

O víkendu 17.-18.9.2022 jsme na výjimečné akci Dny NATO v Ostravě představili jsme nejen své tradiční výrobky z oblasti munice a výstroje, ale i spolupráci s americkou společností FLYER DEFENCE, výrobcem legendárního vozidla FLYER 72. To je využívaného elitními speciálními jednotkami a výsadkáři v USA i v dalších aliančních armádách NATO.

INVESTUJEME DO VÝROBY STŘELIVA. V ROCE 2026 CHCEME VYRÁBĚT 850 MILIONŮ NÁBOJŮ ROČNĚ

Vyšlo druhé číslo tištěného čtvrtletníku CZ DEFENCE. Tentokrát se časopis věnoval naší významné investici do výroby střeliva. V areálu Poličských strojíren, historicky první továrny na munici založené v roce 1920, najdeme společnost STV Technology, s.r.o. Tato firma, která vznikla teprve v roce 2017, se orientuje na výrobu malorážového střeliva. Jde o pistolové náboje 9 mm Luger. Firma se rovněž zabývá konverzí původně vojenských nábojů pro civilní použití. Díky masivním investicím plánuje rozšířit výrobu o nabídku nábojů ráže .223 Rem. pro civilní trh a vojenského střeliva 9x19 mm (9 mm NATO) a ráže 5.56x45 mm (5,56 mm NATO). Export STV Technology směřuje do celého světa s výjimkou Dálného východu. Jejich výrobky tedy objevíte v celé Evropské unii, Spojených státech, v Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě a samozřejmě i u nás.

Reportáž z návštěvy reaktorů CZ DEFENCE včetně rozhovoru s Pavlem Kudrhaltem, jednatelem STV Technology, je k vidění na stránkách CZ DEFENCE.

Běh pro válečné veterány kolem republiky 2022

Nešlo si v této době vybrat symboličtější termín. V den připomenutí si konce 2. světové války v Evropě 8. 5. 2022 startuje i další ročník charitativního Běhu pro válečné veterány kolem republiky. Máme radost, že partnerem ročníku 2022 je právě STV GROUP.

 

Ve svém areálu v Poličce navazujeme na tradice První vojenské muniční továrny založené již v roce 1920

V kontextu války na Ukrajině, pomoci ukrajinským ozbrojeným silám a potřeby akcelerovat modernizační procesy a posílit schopnosti ozbrojených sil České republiky v dále zhoršené mezinárodní bezpečností situaci je aktuálním, a i do budoucna významným tématem kapacita českého obranného průmyslu. Jednou z jeho nejvýznamnějších součástí, která dlouhodobě rozvíjí aktivity v řadě oblastí je společnost STV GROUP. Ve svém areálu v Poličce navazuje na tradice První vojenské muniční továrny založené již v roce 1920. Dnes zde vyrábí pestrou paletu vojenské munice, plastických i průmyslových trhavin.

Celý článek najdete na: https://www.securitymagazin.cz/defence/nejvetsi-cesky-vyrobce-vojenske-munice-sidli-v-policce-stv-group-navazuje-na-stoletou-tradici-a-zajistuje-republice-sobestacnost-1404068638.html

Vyjádření k selhání zbraně LGL-7

Na sociální síti Twitter jsme dnes zaznamenali informaci o selhání zbraně LGL-7 pravděpodobně dodané naší společností v rámci pomoci Ukrajině před invazí Ruské federace. Předně bychom chtěli vyjádřit lítost nad touto událostí a popřát brzké uzdravení zraněným. Z fotografií není jasné, zda selhala zbraň samotná nebo náboj. Naše výrobky podléhají během výroby důkladné kontrole. Je to výrobek, který jsme již dodali řadě zákazníků a podobnou nehodu jsme nikdy nezaznamenali. Jakýkoli výrobek ale i přes uvedenou snahu může například vadou materiálu selhat. V tuto chvíli zjišťujeme prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví a twitterový účet, který tuto zprávu uveřejnil, více podrobností. Posléze budou naši specialisté schopni určit, co se vlastně stalo. Na základě těchto zjištění budou přijata odpovídající opatření. Věříme, že se jedná o výjimečné a nešťastné selhání jednoho kusu výrobku.

Skupina STV se od začátku ruské agrese na území Ukrajiny aktivně zapojuje v rámci pomoci jejím obráncům, a to nejen dodávkami zbraňových systémů, balistických vest a přileb ale také darem 50 000 dávek náhradní potravy od sesterské společnosti gusty.

Věříme, že i navzdory této nešťastné události naše podpora přispěje k vítězství ukrajinské armády.

Слава Україні!

 


On the social network Twitter, we recorded today about the failure of the LGL-7 weapon, probably delivered by our company within assistance to Ukraine against the invasion by the Russian Federation. First of all, we would like to express our regret at this event and wish a speedy recovery to injured. It is not clear from the photos whether the weapon itself or the charge failed. Our products are subject to thorough inspection during production. It is a product that we have already delivered to many customers and we have never experienced a similar accident. However, despite this effort, any product can fail due to a material defect, for example. At the moment, we are finding out more details through the Ukrainian embassy and the twitter account that published this report. Eventually, our specialists will be able to determine what actually happened. Appropriate action will be taken on the basis of these findings. We believe that this is an exceptional and unfortunate failure of one piece of product.

Since the beginning of the Russian aggression in the territory of Ukraine, the STV Group has been actively involved in helping its defenders, not only by supplying weapons systems, ballistic vests and helmets, but also by donating 50,000 food portions from the sister company gusty.

We believe that despite this unfortunate event, our support will contribute to the victory of the Ukrainian army.

Glory to Ukraine!
 

 

 


 

Nízkoprofilové nosiče v prvním tištěném čísle magazínu CZ DEFENCE

Právě vyšlo první číslo tištěného čtvrtletníku CZ DEFENCE. Jsme hrdí, že vedle příspěvků řady osobností ze světa obrany a bezpečnosti včetně paní ministryně Jany Černochové se časopis také věnuje úspěšným dodávkám nízkoprofilových nosičů taktické výstroje pro Armádu České republiky od naší sesterské společnosti FENIX Protector.

Vlčí máky v STV GROUP. Zapojili jsme se do sbírky Vojenského fondu solidarity

Společnost STV GROUP a.s. se v rámci dlouhodobé spolupráce s Vojenským fondem solidarity zapojila do sbírky ke Dni veteránů. Mezi svými zaměstnanci tak prostřednictvím dobrovolných příspěvků za symbolické vlčí máky vybírá peníze, které následně pomůžou všem vojákům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se dostali do těžké životní situace například v důsledku vážného onemocnění, případně zahynuli při plnění pracovních činností.

Dodávka balistických přileb pro prvosledové hlídky Policie ČR

Společnost STV GROUP a.s. dodala Policii ČR prvních 1400 kompletů balistických přileb s balistickým hledím. Určeny budou primárně pro ochranu tzv. prvosledových hlídek, které jako první zasahují na místech nahlášených trestných činů, kdy nezřídka přichází do kontaktu s agresivními a ozbrojenými pachateli.

Dodávka munice STV GROUP pro Armádu ČR

Společnost STV GROUP a.s. tento týden Armádě ČR předala další z dodávek munice. Dopravu zásilky do jednoho z muničních skladů zajistila sesterská společnost STV GROUP a.s. STV TRANS.

STV GROUP a.s. je v oblasti dodávek munice, výstroje či oprav techniky dlouhodobým a prověřeným partnerem českých ozbrojených sil.  

STV GROUP a.s. na IDET 2021: JLTV v unikátní ukázce i ukázka vlastních výrobních schopností

Stánek STV GROUP a.s. nabídl návštěvníkům letošního ročníku veletrhu IDET průřez výrobním portfoliem skupiny i ukázku produktů zahraničních partnerů, mezi nimiž bylo i nově zaváděné vozidlo americké armády JLTV, které se úplně poprvé v České republice předvedlo v živé ukázce, nebo obrněné vozidlo COBRA CZ MRAP, na jehož vývoji a výrobě se STV GROUP a.s. bude podílet.

Tisková zpráva: STV GROUP a.s. jako systémový integrátor zastřeší dodávky munice pro houfnice CAESAR

Certifikace i výroba munice pro nové samohybné houfnice zajistí české firmy v čele s STV GROUP a.s. Ta bude jako systémový integrátor dodavatelem munice se standardním a prodlouženým dostřelem, zároveň však bude spolupracovat s dalšími českými společnostmi. Díky tomu bude zajištěna strategicky důležitá bezpečnost dodávek pro české dělostřelce.