GDPR

Vážení přátelé a obchodní partneři,

Podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákona č. 480/2004 Sb. a Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., jsme povinni Vás informovat o tom, že v naší elektronické databázi je uvedena Vaše elektronická adresa. Chceme Vás ubezpečit, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Adresy jsou uloženy v elektronické databázi, která je zajištěna proti zneužití. 

Vaši elektronickou adresu využíváme výhradně v rámci vzájemného obchodního styku, k zasílání dokumentů, sdělení a obchodních nabídek.

Pokud nebudete souhlasit s tímto využíváním Vaší elektronické adresy, zašlete tento nesouhlas v odpovědi na email gdpr@stvtechnology.cz. Vaši elektronickou adresu z databáze neprodleně vymažeme. Nesouhlas se zasíláním obchodních dokumentů a žádost o smazání Vaší elektronické adresy můžete uplatnit kdykoli.