Novinky

STV TECHNOLOGY NAVZDORY PANDEMII NEOMEZUJE VÝROBU

Omezení stanovené vládou ČR v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 mají zásadní vliv nejen na jednotlivce a domácnosti, ale i na chod většiny českých a zahraničních společností, z nichž některé firmy, včetně těch výrobních, musely výrazně omezit nebo dokonce zastavit svou činnost.

Proto, ihned po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR, jsme přijali přísná preventivní opatření týkající se nejen našich zaměstnanců, ale také široké sítě dodavatelů. Zaměstnancům, jejichž práce není spjata přímo s fyzickou činností výrobě, byla umožněna práce z domova a pro pracovníky ve výrobě byla přijata taková opatření, aby se možnost rozšíření COVID-19 zcela minimalizovala.

Nespoléhali jsme na žádnou pomoc zvenčí a vlastními silami jsme si rychle obstarali ochranné pomůcky a díky naší sesterské společnosti STV GROUP i vhodné dezinfekční prostředky, abychom chránili naše zaměstnance před případnou nákazou.

Díky zcela mimořádným přijatým opatřením, disciplíně, loajalitě a soudržnosti všech členů našeho týmu běží výroba v STV Technology nepřerušeně ve třísměnném provozu a v plné kapacitě. To nám umožňuje plynule zásobovat naše zákazníky i v této těžké době.

Celý tým STV Technology přeje všem členům velké střelecké rodiny hodně zdraví s důvěrou, že lepší časy přijdou brzy.